Het onderzoeksprogramma gaat verder onder de titel Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950.

De leidende gedachte achter het onderzoeksprogramma is altijd geweest dat de thema’s oorlog en geweld geplaatst zouden worden in een bredere politieke, sociale en internationale context. Om die reden is bij de opzet van het programma begin 2017 de term Dekolonisatie aan de titel toegevoegd.

Deze term blijkt echter niet te passen bij het voornemen om de dynamiek van de gebeurtenissen in kaart te brengen, met inbegrip van de (uiteenlopende) perspectieven en stemmen van de historische actoren. Dekolonisatie kan begrepen worden als een term die primair verbonden is met het Nederlandse perspectief, dat onvoldoende recht doet aan het handelingsperspectief van de Indonesische nationalisten. Dat laatste bleek zonneklaar uit de contacten met collega’s in Indonesië en het is voor de onderzoeksgroep daarom volstrekt logisch aan de titel de term Onafhankelijkheid toe te voegen.