Binnen het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 richt het project Getuigen & Tijdgenoten zich op het verzamelen van de ervaringen van betrokkenen in Nederland, Indonesië en andere landen. Het project Getuigen & Tijdgenoten wil een brug slaan tussen de mensen die de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië meemaakten en de onderzoekers. Door persoonlijke verhalen te delen met de onderzoekers kunnen deze bijdragen aan het scheppen van een completer beeld van de periode 1945-1950.

Sinds medio 2017 hebben wij al veel materiaal mogen ontvangen van getuigen – zoals briefwisselingen, dagboeken, memoires, foto’s en films – dat nu beschikbaar is voor onderzoek. Ook zijn ervaringen uit deze periode van geweld en oorlog in Indonesië gedeeld in de vorm van een brief of een interview.

We hebben briefwisselingen ontvangen tussen Nederlandse soldaten en hun ouders, broers en zussen. En dagboeken, waarin jonge tijdgenoten hebben vastgelegd wat ze voelden, dachten en meemaakten in die periode. En we kregen fotoboeken, gevuld met foto’s van familie, landschappen, expedities en geweld. We hebben interviews gehouden in Indonesië met onder andere onafhankelijkheidsstrijders en getuigenseminars georganiseerd in Nederland met getuigen die als kind en tiener deze jaren meemaakten.

Bij het verzamelen van egodocumenten zijn we afhankelijk van wat mensen geschreven of gemaakt hebben, wat zij hiervan bewaard hebben en of zij dit willen delen. Getuigen & Tijdgenoten verzamelt alles wat mensen aan het onderzoeksprogramma kenbaar willen maken. Een verzameling als deze is nooit helemaal in balans. Sommige getuigen hebben immers meer vastgelegd en bewaard dan anderen en sommige getuigen delen hun materiaal sneller dan anderen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel briefwisselingen bewaard gebleven die zijn geschreven door Nederlandse soldaten aan hun families in Nederland. Het materiaal dat we binnenkrijgen laat leemtes zien, het laat zien naar welke ontbrekende stemmen we nog op zoek moeten gaan, met ruimte voor de verschillende tradities in het vastleggen en doorgeven van verhalen.

Samen vormt dit materiaal een collectie aan verhalen die onder de aandacht van de onderzoekers wordt gebracht en beschikbaar blijft voor onderzoek en educatieve projecten in de toekomst. Heeft u een verhaal waarvan u denkt dat het niet mag ontbreken in deze groeiende collectie dan horen wij dat graag van u. Zie ook de oproep tot het delen van verhalen op deze pagina. Maar ook vragen, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom!

Regelmatig publiceren we blogs van getuigen, of kinderen en kleinkinderen van getuigen, die brieven, foto’s, dagboeken en ander materiaal binnen de familie gebruikt hebben om meer te weten te komen over dit deel van hun geschiedenis. Ook onderzoekers delen hun ervaringen met ons over het belang van het persoonlijk verhaal voor hun werkzaamheden.

Getuigen & Tijdgenoten is regelmatig te vinden op verschillende bijeenkomsten in Nederland maar ook in Indonesië, zoals reünies, seminars, herdenkingen en pasar malam’s. Via blogs en bijeenkomsten houden wij u graag op de hoogte en hopen wij u een beeld te kunnen geven van het materiaal, de verhalen en de waarde hiervan voor (toekomstig) onderzoek.

Dit project wordt uitgevoerd door: Fridus Steijlen, Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart.