Op donderdag 2 februari werden in Museum Volkenkunde in Leiden twee nieuwe boeken over de Indonesische Revolutie gepresenteerd. 

Over de boeken

De boeken zijn samengesteld en geschreven door Indonesische en Nederlandse historici en komen voort uit het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, in samenwerking met de Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. De boeken worden uitgegeven door Amsterdam University Press.

Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics during the Indonesian Independence War, 1945-1949 is een bundel artikelen over de Indonesische revolutie (1945-1949), bestudeerd vanuit een lokaal en regionaal perspectief. De zeventien artikelen zijn geschreven door Indonesische en Nederlandse historici. De auteurs bestuderen de revolutie vanuit uiteenlopende perspectieven. Zij vertellen hoe Indonesische, Chinese, Indische en Indiase burgers, strijders, boeren en ambtenaren de turbulente periode tussen 1945 en 1950 ondergingen en vormgaven. Het boek richt zich op verschillende ideeën over onafhankelijkheid, overlevingsstrategieën, ervaringen van minderheden, mobilisatie, de lokale strijd om de macht en het gebruik van geweld, tegen de achtergrond van pogingen van de Indonesische en Nederlandse autoriteiten om controle te behouden of te verkrijgen.  

Onze Revolutie. Bloemlezing uit de Indonesische geschiedschrijving over de strijd voor de onafhankelijkheid, 1945-1949 bevat een selectie artikelen over de Indonesische revolutie (1945-1949) en de betekenis van deze revolutie voor de latere ontwikkeling van het land. De artikelen, geschreven door Indonesische ooggetuigen en academici van verschillende generaties, laten de complexiteit van de revolutie en de strijd voor onafhankelijkheid zien, maar ook de ontwikkelingen in de geschiedschrijving en de beoordeling van deze gebeurtenissen in Indonesië.

Symposium

Tijdens de boekpresentatie zal het symposium Bridging the Narratives. Indonesian and Dutch historians Re-examine the Indonesian Independence War plaatsvinden. Auteurs van de boeken gaan deze middag met elkaar en met het publiek in gesprek. De voertaal is Engels.

Livestream terugkijken

De presentatie is via een livestream uitgezonden. Die is hier terug te kijken

Programma

13.30                                 Inloop

14.00 – 14.10                    Welkomstwoord en introductie door Diana Suhardiman (KITLV)

14.10 – 14.30                    Bespreking van de boeken door Ratna Saptari

14.30 – 15.00                    Discussie (gespreksleider: Wim Manuhutu)

Bambang Purwanto, Abdul Wahid, Yulianti, Martijn Eickhoff en Ireen Hoogenboom over samenwerking, het vaststellen van de onderzoeksagenda en bronmateriaal.

15.00 – 15.15                    Pauze

15.15 – 15.45                    Presentatie over het onderzoek door Apriani Harahap en Anne van der Veer

15.45 – 16.15                    Discussie (gespreksleider: Wim Manuhutu)

Bambang Purwanto, Abdul Wahid, Roel Frakking, Gerry van Klinken, Apriani Harahap en Anne van der Veer over verschillende perspectieven en narratieven.

16.15 – 16.55                    Mogelijkheid tot vragen

16.55 - 17.00                     Afsluitende woorden door NIMH-directeur Ben Schoenmaker

17.00 – 18.00                    Borrel

13-01-2023