Gert Oostindie was tot 1 januari 2022 directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en is emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Aanvankelijk richtte hij zich op Latijns-Amerikaanse en vooral Caribische geschiedenis. Het laatste decennium verbreedde hij zijn werkterrein naar Nederlandse koloniale en postkoloniale geschiedenis in vergelijkend perspectief. Op het KITLV gaf hij sinds 2013 leiding aan het onderzoeksproject naar de dekolonisatieoorlog in Indonesië.

Voor dit project relevante boeken zijn Images of the Indonesian War of Independence (Leiden: Leiden University Press, 2022); Soldaat in Indonesië; Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015, zevende druk 2021, m.m.v. Ireen Hoogenboom & Jonathan Verwey; dit boek werd in Indonesië gepubliceerd als Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950; Kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah. (Jakarta, Obor, 2016); en Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (Amsterdam: Prometheus, 2010; vertaald als Postcolonial Netherlands (Amsterdam University Press, 2011).  

http://www.kitlv.nl/nl/researchers-oostindie/