Op dinsdag 3 oktober 2023 worden in het Trippenhuis in Amsterdam twee nieuwe publicaties uit het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd.

Daarnaast zal er worden stilgestaan bij de publicatie van Azarja Harmanny: Grof Geschut. Artillerie en luchtstrijdkrachten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 (Amsterdam University Press). Afgelopen april promoveerde Harmanny aan de Universiteit Utrecht op dit onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het onderzoeksprogramma.

13-06-2023