Waarheid, integriteit en transparantie: de omgekeerde wereld van Bauke Geersing

Op deze website is eerder een tweetal brieven geplaatst van Bauke Geersing, coördinator van het genootschap ‘Pleitbezorgers Principes Wetenschappelijke Integriteit – AURORE’. Geersing drong erop aan dat ook al zijn volgende brieven op de website van het programma zouden worden geplaatst. Dat gebeurde niet, ten eerste omdat de website niet is opgezet als discussieplatform, en ten tweede omdat hij zich in zijn brieven systematisch verliet op onjuiste aannames en vooringenomen interpretaties ten aanzien van alles wat er in en rond het programma gebeurde. Er was, kortom, ‘geen basis voor een vruchtbare gedachtenwisseling’, zo lieten wij Geersing op 14 februari 2020 weten.

Geersing is vervolgens doorgegaan met het verspreiden van brieven, vol met onbewezen en suggestieve aantijgingen tegen het onderzoek en individuele onderzoekers, met als doel ‘dat het programma wordt gestopt’, zoals hij het formuleerde in een radio-uitzending.

In zijn streven de wetenschappelijke integriteit van individuele onderzoekers te ondermijnen, bedient deze pleitbezorger van transparantie en integriteit zich systematisch van feitelijke onwaarheden, onbewezen aannames en persoonlijke aanvallen. Deze aanhoudende stroom van brieven en uitingen op internetblogs negeren zou misschien het enige juiste antwoord zijn, maar aan de andere kant menen wij dat dergelijke grove aantijgingen niet onweersproken mogen blijven, al was het maar omdat iemand de indruk zou kunnen krijgen dat er een kern van waarheid in zit.

Daarom vinden we het van belang te laten zien hoe Geersing te werk gaat en hebben wij een van zijn brieven onderworpen aan zorgvuldige fact checking. Het gaat om een in juli 2020 verzonden brief waarin Geersing wil laten zien dat het onderzoeksprogramma het resultaat is van een langlopend complot, met de onderzoekers Rémy Limpach (NIMH) en Peter Romijn (NIOD) in de hoofdrol. Kern van het verhaal is dat Limpach reeds vanaf 2009 een in het geheim door het NIOD aangestuurde pion zou zijn en dat er allerlei machinaties hebben plaatsgevonden rond zijn proefschrift, met als doel de Nederlandse regering zo ver te krijgen een groot vervolgonderzoek te financieren.

Uit bijgaande analyse blijkt zonneklaar hoe deze zelfbenoemde verdediger van wetenschappelijke integriteit in zijn campagnes, die beschouwd kunnen worden als een vorm van smaad of laster, te werk gaat. De complottheorie die Geersing in deze brief ontvouwt, is geheel en al geconstrueerd op basis van onwaarheden, verzonnen ‘feiten’ en ongefundeerde aannames, met maar één doel: de wetenschappelijke integriteit van de betreffende onderzoekers en het onderzoeksprogramma als geheel in diskrediet te brengen.

Precies op dit punt menen wij, als directeuren van de drie betrokken instellingen, dat er een ferme streep moet worden getrokken. Wij laten onze medewerkers niet, om welke reden dan ook, door het slijk halen. Wij gaan graag in debat, maar dan wel op grond van inhoudelijke argumenten, en niet met personen en partijen die zich bedienen van verdachtmakingen.

Gert Oostindie, directeur KITLV

Ben Schoenmaker, directeur NIMH

Frank van Vree, directeur NIOD

 

 

De fact checking van Geersings beweringen in Meerjarenonderzoek Dissertatie Limpach is hier te bekijken. 

 

 

 

 

 

Links naar documenten

14-09-2020