Als militair historicus doceert Thijs Brocades Zaalberg over koloniale oorlogvoering, de bestrijding van gewapende opstanden en vredesoperaties. Hij studeerde aan de Universiteit Groningen en Trinity College Dublin en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam in 2005. Na een korte periode als defensieanalist bij het Clingendael Centrum voor Strategische Studies is hij voor het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag gaan werken. Op het moment is Brocades Zaalberg als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie in Breda en als universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Zijn onderzoek concentreert zich op het verband tussen militair optreden en civiel gezag in gewapend conflict. Over dit onderwerp schreef hij onder andere Soldiers and Civil Power: Supporting or Substituting Civil Authorities in Modern Peace Operations en A Gentle Occupation: Dutch Military Operations in Iraq, 2003-2005. Als auteur en redacteur draagt hij ook bij aan de delen over overzeese delen van de NIMH handboekenserie De Militaire Geschiedenis van Nederland. Een ander boek waar Brocades Zaalberg als co-auteur aan bijdroeg is American Visions of the Netherlands East Indies: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949.

Links:

Thijs Brocades Zaalberg
Dr. Thijs Brocades Zaalberg