Bart Luttikhuis was tot september 2020 onderzoeker aan de Universiteit Leiden en het KITLV, gespecialiseerd in de laat-koloniale geschiedenis en de dekolonisatie van Indonesië. Hij was van juni 2014 tot mei 2017 verbonden aan het KITLV-project ‘Nederlandse militaire operaties in Indonesië, 1945-1950’. Sinds 1 juni is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden in het door NWO gefinancierde project ‘Violence strikes root: why vigilantism became central to Indonesian politics, 1943-1955’, waarin onderzoek gedaan wordt naar de mobilisatie en incorporatie in het politieke systeem van semi-particuliere (maar vaak door de staat gefinancierde) milities in Indonesië in de turbulente jaren 1940 en 1950. Binnen het onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, oorlog en geweld' is Bart mede-coördinator van het deelproject 'Decolonization compared'.

Bart studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Humboldt Universiteit in Berlijn. Daarna schreef hij aan het European University Institute (Florence, Italië) een proefschrift onder de titel ‘Negotiating Modernity: Europeanness in Late Colonial Indonesia’, dat hij in oktober 2014 met succes verdedigde. Dit proefschrift gaat over de vraag wat het betekende om ‘Europeaan’ te zijn in een koloniale samenleving. Het betoogt dat de raciale component van de koloniale hiërarchie in de historiografie vaak te veel aandacht krijgt. Vanaf het voorjaar van 2014 was Bart aan het KITLV verbonden, waar hij onderzoek deed naar Nederlandse militaire geweldpleging in Indonesië. Zijn onderzoeksinteresses gingen ook in het bijzonder uit naar de continuïteiten van geweld van de koloniale tijd tot de vroege decennia in het onafhankelijke Indonesië. Ook doet Bart vergelijkend onderzoek dat het Nederlands-Indonesische conflict in de context plaatst van andere (gelijktijdige) regionale en globale conflicten.

Linkedin-profiel

Bart Luttikhuis
Dr. Bart Luttikhuis