Namens de Stichting Maluku4Maluku, die sinds 2018 de belangen van Molukse militairen en veteranen behartigt, heeft voorzitter Leo Reawaruw het onderzoeksprogramma onlangs een Open brief gestuurd. Hierin maakt hij er bezwaar tegen dat Maluku4Maluku niet is vertegenwoordigd in de Maatschappelijke Klankbordgroep van het onderzoeksprogramma. De Open brief van Reawaruw en het antwoord van de programmaleiding zijn hieronder te lezen. 

Links naar documenten

11-02-2020