Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform, op 15 december 2017, gaf programmaleider Mariëtte Wolf een toelichting op het onderzoeksprogramma. 

Op uitnodiging van het Veteranen Platform behandelde Wolf de achtergronden, de opzet en het maatschappelijk belang van het onderzoeksprogramma. In haar voordracht schetst zij de ontstaansgeschiedenis van het onderzoek en stelt zij vast dat pas 70 jaar na dato de tijd rijp lijkt voor het zoeken naar antwoorden op vragen die al veel langer leven maar in de meeste families en in het publieke debat zelden werden gesteld. Dat verklaart ook de bereidheid van het Kabinet alsnog geld uit te trekken voor een breed opgezet onderzoek naar het geweldsgebruik tijdens de dekolonisatie. Het Veteranen Platform is een van de zeven organisaties die in de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland zijn vertegenwoordigd. 

Meer informatie over de bijeenkomst en de voordracht is de vinden op de site van het Veteranen Platform

 

Dekolonisatie Onderzoek Indonesië Mariëtte Wolf