Publieksevenementen (mede-)georganiseerd door Getuigen & Tijdgenoten

2019

2 november: Over persoonlijke verhalen gesproken… Publieksbijeenkomst Onderzoek in uitvoering. Achter de schermen van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 Nationaal Archief Den Haag 

Het project Getuigen & Tijdgenoten gaat tijdens de bijeenkomst van het onderzoeksprogramma, op 2 november 2019 in het Nationaal Archief, in gesprek met het publiek over het gebruik, de betekenis en de valkuilen van egodocumenten en oral history in Nederland en Indonesië. Wat hebben vertellers eraan hun verhalen te delen en waarom is het voor onderzoekers waardevol om deze verhalen te kennen? Aan de hand van interviewfragmenten, foto’s en documenten uit en over 1945-1950 bespreken we met de aanwezigen hoe persoonlijke verhalen hun weg vinden naar de publieke ruimte en wat er daar vervolgens mee gebeurt. Voor meer informatie en aanmelden, zie onze site

28 mei: lezing Getuigen & Tijdgenoten op de Tong Tong Fair, 18.00 – 18.45 uur Tong Tong Fair (Koningskade 1, Malieveld Den Haag): Aan de hand van interviewfragmenten, foto’s en documenten uit en over 1945-1950 nemen we u mee in de groeiende collectie van ons project. Welke verhalen delen getuigen met ons over de periode ‘45-‘50? Welke waarde hebben die geluidsfragmenten, documenten en foto’s bij het vertellen van hun verhalen? En wat is de rol van kleine verhalen in het schetsen van een bredere geschiedenis?

We bespreken fotoboeken die Nederlandse veteranen hebben samengesteld op basis van foto’s uit hun diensttijd in Indonesië. Waren dit vooral persoonlijke herinneringsboeken of reconstructies voor het thuisfront? En hoe wordt er nu terug gekeken op de ervaringen van destijds? Aan de hand van brieven van een toen16-jarig meisje met haar tante, spraken we met haar over haar ervaringen in kamp Candy, hoe kijkt zij nu terug op haar verslaglegging als tiener. Soms reiken verhalen verder dan het individu of de familie. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat het Indonesische leger op 1 maart Yogyakarta aanviel en daarmee de wereld liet weten dat Indonesië, na de gevangenneming van Soekarno in december 1948, nog steeds bestond. Het project Getuigen & Tijdgenoten was bij de herdenking, op de Tong Tong Fair een verslag.

10 mei: Masoek Sadja in Maastricht 13:00-17:00, ’t Atrium (Aureliushof 160, Maastricht): Oproep tot het delen van verhalen en egodocumenten.

7 februari: Gastcollege Oral History and Life Stories 2019 in Amsterdam. Universiteit van Amsterdam (besloten): Fridus Steijlen geeft een lezing over het project Getuigen & Tijdgenoten, de rol van oral history en het vormen van interviewcollecties.

29 januari: Masoek Sadja in Den Helder 14.00 – 17.00 uur, De Draaikolk (Dollardlaan 202, Den Helder): Oproep tot het delen van verhalen en egodocumenten

24 januari: Netwerkbijeenkomst Getuigen & Tijdgenoten in Zwolle 13.30 – 17.00 uur, IJsselacademie (Eikenstraat 20, Zwolle): Het project Getuigen & Tijdgenoten geeft ooggetuigen die de periode 1945-1950 in Indonesië hebben meegemaakt een stem. Daarbij komen ook vragen aan bod over schaduwkanten van deze periode, waar eerder minder aandacht en ruimte voor was. Historicus Ewout van der Horst sprak met vijftien Indië-veteranen uit Overijssel, die openhartig vertelden over hun ervaringen in Indonesië. De presentatie van de website met deze verhalen vormt de aanleiding voor een netwerkbijeenkomst Getuigen & Tijdgenoten op 24 januari in Zwolle. Het onderzoeksteam stelt u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

2018

25 november: Column en panelgesprek tijdens Bijeenkomst Gepeperd Verleden #5: Indië Tabee? In Den Haag, 13.30 – 17.30 uur Indisch Herinneringscentrum (Sophialaan 10, Den Haag): Column en deelname panelgesprek door Stephanie Welvaart over het uitdagen van dominante narratieven en het belang van persoonlijke verhalen.

3 november: Bijeenkomst Kronik Indonesia 1945 – 1950: Sumpah Pemuda & Hari Pahlawan commemoration. Een museumtour en discussie in Arnhem 10.00 – 16.00 uur Bronbeek (Velperweg 147, Arnhem) Lezing door Eveline Buchheim over Getuigen & Tijdgenoten en het belang van persoonlijke verhalen uit Nederland en Indonesië voor het onderzoek. Bijeenkomst georganiseerd door PPI Nijmegen, PCINU Belanda en Museum Bronbeek.

13 september: Panelgesprek tijdens Publieksbijeenkomst Dekolonisatie of rekolonisatie? in Amsterdam. 19.30 – 22.00 uur Pakhuis de Zwijger (Piet Hein kade 179, Amsterdam): Panelgesprek onder leiding van Stephanie Welvaart met Natasha Santoso, Jeftha Pattikawa en Hanneke Coolen-Colsters, kleinkinderen van mensen die de periode 1945 – 1950 in Indonesië hebben meegemaakt over hun familieverhaal, hoe zij dit delen met anderen en hoe zij omgaan met de verschillende perspectieven in dit verhaal.

14 juni: Lezing tijdens Symposium Uitgesproken geschiedenis. Kansen en valkuilen van Oral History in Arnhem, 11.00 – 16.15 uur Museum Bronbeek (Velperweg 147, Arnhem): Lezing door Fridus Steijlen over Getuigen & Tijdgenoten en het belang van oral history. Symposium georganiseerd door het Veteraneninstituut en Museum Bronbeek.

1 juni: Gesprek “Johan Hansen, kunstenaar en soldaat in Indië" op de Tong Tong Fair in Den haag. 16.30 - 17.15 uur Tong Tong Fair (Koningskade 1, Malieveld Den Haag)
In 1947 vertrok de 20-jarige dienstplichtig militair Johan Hansen naar Nederlands-Indië. Op dat moment twijfelde hij nog of zijn toekomst in de kunst of in de journalistiek lag, beide aspiraties zijn duidelijk terug te vinden in zijn dagboek, brieven en aquarellen. Hansen beschreef op scherpe wijze ‘de botsing tussen het oude koloniale systeem en het ontwakend vrijheidsbesef van de volken der Archipel’. Met snelle zwart-wit schetsjes en in kleurrijke aquarellen verbeeldde hij zijn ervaringen op Java. Hansen keerde begin 1950 weer terug in Nederland, hij werd ziek en overleed nog datzelfde jaar. Hansens werk is een unieke toevoeging aan het materiaal dat militairen meebrachten na terugkeer in Nederland. Eveline Buchheim gaat in een gesprek met Han Steenbruggen, directeur van museum Belvédère in Oranjewoud en beheerder van de nalatenschap van Johan Hansen, verder in op deze bijzondere collectie en de betekenis daarvan.

26 mei: Reünie Tijgerbrigade in Oirschot (besloten): Oproep tot het delen van verhalen en egodocumenten.

25 mei: Paneldiscussie “Verhalen verrijken: vragen van kleinkinderen voor hun grootouders” op de Tong Tong Fair 18.00 - 18.45 uur, Tong Tong Fair (Koningskade 1, Malieveld Den Haag): Welke verhalen hebben mensen die de periode ‘45-‘50 hebben meegemaakt doorgegeven aan hun kleinkinderen? En wat betekent dat voor deze jongere generatie? Welke vragen hebben zij bij deze verhalen gesteld en wat zouden zij nog meer willen vragen? Tijdens een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de jongere generatie gaan we hier op in. Fridus Steijlen en Stephanie Welvaart van Getuigen & Tijdgenoten spreken met een kleinzoon van een oorlogsvrijwilliger die het boek Tabé Java, Tabé Indië heeft geschreven naar aanleiding van zijn opa’s dagboek; met de oprichtster van het online platform Indisch 3.0 en een vertegenwoordiger van de projectgroep ‘Zwart onder Oranje’ die laat zien hoe de koloniale ervaringen van hun voorouders in hun eigen levens doorwerkt. Door naar hen te luisteren kunnen we een beter inzicht krijgen in hoe de ervaringen door worden gegeven in families en proberen we onderzoekers te inspireren hun onderzoeksvragen toekomstbestendiger te maken.

19 mei: Reünie van de CAS/KRIS vereniging in Zoetermeer (besloten): Oproep tot het delen van verhalen en egodocumenten

21 april: Reünie Advendo vereniging in Berkenwoude (besloten): Oproep tot het delen van verhalen en egodocumenten

29 maart: Inleiding bij bijeenkomst Belanda Hitam in Arnhem. 19.00 – 20.30 uur Cultureel Centrum Rozet (Kortestraat 16, Arnhem): Inleiding door Frouwkje Smit en Stephanie Welvaart over het belang van familieverhalen en officiële geschiedschrijving: Wie schrijft de (koloniale) geschiedenis, wie bepaalt welke verhalen erbij horen en welke niet?

22 maart: Inleiding bij Theaterstuk Westerling, een broederstrijd (Delta Dua) in Zaandam, 19.30 uur Zaantheater (Nicolaasstraat 3, Zaandam): Inleiding bij het theaterstuk Westerling van theatergezelschap Delta Dua door Fridus Steijlen over Westerling samen met regisseur Anis de Jong.

24 februari: Presentatie tijdens bijeenkomst Diskusi Penelitian Belanda: Perang Dekolonisasi Indonesia 45-50 in Leiden, 13.00 – 17.00 uur Vossiuszaal Leiden University Library (Witte Singel 27, leiden): Presentatie door Ireen Hoogenboom en Fridus Steijlen met aansluitend discussie over het onderzoekprogramma ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Bijeenkomst georganiseerd door PPI Belanda, PPI Leiden en PPI Amsterdam.

4 februari: Panelgesprek Gepeperd verleden tijdens Kick-off Gepeperd Verleden: actuele thema’s in een breder perspectief, 13.30 – 17.30 uur Indisch Herinneringscentrum (Sophialaan 10, Den Haag): Ons gedeelde koloniale verleden is de afgelopen jaren op allerlei manieren actueel in de samenleving. Een meerstemmig Indisch/Moluks perspectief vormt een wezenlijk onderdeel bij duiding van dit verleden en de betekenis daarvan nu. In 2018 start het Indisch Herinneringscentrum met Gepeperd Verleden: een nieuwe programmareeks rondom vijf thema’s: dekolonisatie, verzet, migratie, racisme en slavernij. Samen met diverse panelleden, waaronder Stephanie Welvaart, en het publiek gaat het programma in op de thematiek.

2017

5 oktober: Tweedaagse Oral history training (besloten): Training voor geïnteresseerde vrijwilligers

5 september: Vrijwilligersbijeenkomst (besloten): Bijeenkomst voor geïnteresseerde vrijwilligers

4 september: Meja Putih bijeenkomst (besloten): Oproep tot het delen van verhalen en egodocumenten

1 juni: Panelgesprek '1945-1950: De blinde vlek van onze koloniale geschiedenis' over geschiedschrijving van de periode 1945-1950 op Tong Tong Fair (Koningskade 1, Malieveld Den Haag) Panelgesprek olv Fridus Steijlen met Petra Groen, Rémy Limpach, Anne-Lot Hoek, Esther Captain.

26 mei: Kickoff Getuigen & Tijdgenoten op Tong Tong Fair (Koningskade 1, Malieveld Den Haag): Op 26 mei vindt op de Tong Tong Fair in Den Haag de kick-off plaats van het project Getuigen & Tijdgenoten. Daar vertellen een Indië-veteraan, een Indische tijdgenoot en een vertegenwoordiger van de tweede generatie kort over hun ervaringen tijdens de chaotische periode 1945-1950 in Indonesië en de gevolgen die dit had voor hun levens.